English
FATS  JAZZ  BAND  NEWS
25.10.2020

Kniha návštev

LIST ČITATEĽSKÝ

Je známe, že máte veľa zážitkov z koncertov orchestra Fats Jazz Band. Naša redakcia s radosťou uverejní Vaše príbehy pre oboznámenie ostatných čitateľov.