English
FATS  JAZZ  BAND  NEWS
19.06.2021

Press

Údaje pre poukázanie 2% z daní:

Obchodné meno/názov: 
Spoločnosť priateľov dobrej hudby

Právna forma: občianske združenie
IČO/SID: 42126959
Sídlo: Šancová 61, 831 04 Bratislava
Č.účtu: IBAN:
SK25 1100 0000 0029 2487 2094

Kontakt:
mobil: +421 905 314 168
e-mail : janka.dekankova@gmail.com