Slovenčina
FATS  JAZZ  BAND  NEWS
22.10.2021

Press

*Profesionálne fotografie

Professional photographs

Professional quality photos from the picture shown above. We will be grateful if you use only this pictures.


Download
*Rozpoloženie orchestrové

Stage plan

Is in this file with concert requirements


Download
*Logo

Logo

Please use our the logo on the official materials.


Download

Údaje pre poukázanie 2% z daní:

Obchodné meno/názov: 
Spoločnosť priateľov dobrej hudby

Právna forma: občianske združenie
IČO/SID: 42126959
Sídlo: Šancová 61, 831 04 Bratislava
Č.účtu: IBAN: SK25 1100 0000 0029 2487 2094

Kontakt:

mobil: +421 905 314 168
e-mail: janka.dekankova@gmail.com